ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรีกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้นั้นทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้เคยอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมงอย่างไม่มีระบบ ป่าชายเลนถูกทำลาย ทำให้น้ำทะลหนุนจนดินเค็มไม่สามารถเพาะปลูกได้ ชาวบ้านต้องลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ดินทำกินเพิ่ม จนกระทั่งวันหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ขึ้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2524 พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้จึงถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แหล่งศึกษาดูงาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เปิดรับผู้มาเยือนไม่ต่ำกว่าปีละ 700,000 คนเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ ควบคู่กับการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินไปตามสะพานไม้ที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง ผ่านศาลาให้ความรู้ทั้งหมด 10 จุดโดยที่แต่ละศาลานั้นก็จะบอกเล่าที่มารวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดลองทำจริงในสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมีจุดที่น่าสนใจส่วนอื่นอีก เช่น ศาลาชมวิว ที่จะเชื้อเชิญให้คุณนั่งห้อยขาและดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบพาโนรามา จนแทบไม่อยากลุกไปไหน หลังจากนั้นเตรียมกำลังขาให้พร้อมเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนหอดูเรือนยอดไม้ ที่มีความสูงถึง 15 เมตร ซึ่งวิวที่เห็นรับรองได้ว่าคุ้มค่ากับเหงื่อที่เสียไปแน่นอนและเมื่อเดินวนจนครบแล้ว ห่างจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพียงไม่ไกลนักเราก็จะพบกับ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาที่มีการจัดแสดงสัตว์น้ำมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นพันธุ์ปลาที่มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน