ถนนหนทางของถึงง่าย ด้วยทรงสร้างเส้นทางคมนาคม

   ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวทางพระราชดำริขึ้น คือ ปัญหาด้านการจราจร เส้นทางต่างๆที่ออกจากกรุงเทพ หรือ เส้นทางต่างๆตามจังหวัดอื่นๆ โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพ เช่น บนถนนรัชดาภิเษก, ถนนทุกเส้นทางในโครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก, สะพานพระราม 8, ถนนราชดำเนิน, สะพานผ่านฟ้าลีลาศ, สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยุคหนึ่ง โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ซึ่งในขณะนั้นไม่มีปัญหารถติดเข้ามาอย่างในปัจจุบัน แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเห็นปัญหาดังกล่าวนี้เป็นสิบๆปี

เราอาจคุ้นภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ตามพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีเส้นทางที่เข้าถึงยากมาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ทรงมีพระราชดำริแก้ปัญหาในเมืองเช่นกันปัญหาหลักที่พระองค์ทรงแก้ไขคือ ปัญหาการจราจร ทรงมีพระราชดำริสร้างถนนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผังเมืองกรุงเทพฯ นั่นคือโครงการถนนรัชดาภิเษก โครงการจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก และโครงการขยายผิวจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งโครงการทั้ง 3 โครงการนี้มีจุดประสงค์อยู่ 2 อย่างคือ

อย่างแรก ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนวงแหวนที่มีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น เพราะช่วยให้คนแถบชานเมืองเดินทางจากฝั่งชานเมืองเข้าตัวเมืองได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นาน ถ้าขับรถบนถนนสายหลักจากเหนือลงใต้ เทียบกับขับบนถนนรัชดาภิเษกประหยัดเวลาเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของการเดินทางเลยทีเดียว ส่วนถนนโครงข่ายจตุรทิศก็สร้างขึ้นเพื่อข้ามจากฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออกได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีโครงข่ายถนนเหล่านี้ปัญหารถติดจะยิ่งทวีคูณขึ้น แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะยังไม่มีทางแก้ไขได้ เนื่องจากปัจจุบันรถมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สายทางดังกล่าวมีปัญหารถติดในบางช่วง แต่ข้อดีก็คือ ผู้คนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น และอย่างที่สอง ถนนเหล่านี้ทำให้เกิดย่านเศรษฐกิจใหม่ ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งในสมัยก่อนศูนย์กลางค้าต่างๆตั้งอยู่ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจ เมื่อมีถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลักจะเป็นศูนย์กลางของพาณิชยกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างดี มีการสร้างศูนย์กลางค้าใหม่ๆ ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ถนนโครงข่ายดังกล่าวถือว่าเป็นระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบที่สุด

นอกจากนี้ยังมีถนนที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT โดยถนนดังกล่าวช่วยให้ประชาชนเดินทางง่ายขึ้น รวมถึงรวดเร็วขึ้นเมื่อเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายรถไฟฟ้า ถึงย่านชานเมืองได้ครอบคลุมขึ้นในอนาคต ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงมีบทบาทในการสร้างถนนอีกหลายเส้นทาง ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ พระราชทานทุนทรัพย์ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย รวมถึงเป็นผู้ทดลองใช้เส้นทางด้วย นอกจากนี้โครงการพระราชดำริของพระองค์ยังมีการสร้างเส้นทางตามต่างจังหวัดให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น