ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน โครงการพระราชดำริเพื่อช่วยสุนัขเร่ร่อน

   นอกเหนือจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ทรงช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าเป็นการนำการเกษตรเข้ามาใช้ นำพืชเศรษฐกิจมาช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อไม่ให้ปลูกฝิ่นซึ่งเป็นสารเสพติด รวมถึงช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน พระองค์ก็จะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือ นอกจากพสกนิกรแล้ว พระองค์ยังทรงช่วยเหลือสุนัขเร่ร่อน โดยพระองค์เองก็ทรงเลี้ยงสุนัขทรงเลี้ยง “คุณทองแดง” นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีเมตตาต่อสุนัขเร่ร่อนตัวอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นจากการที่ถูกเจ้าของเดิมทอดทิ้ง หรือ สุนัขเร่ร่อนทั่วไป จากนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้ง “ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน” ขึ้นตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสุนัขจรจัด

ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เป็นโครงการพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 4,000,000 บาท โดยสามารถจัดตั้งศูนย์ได้ในเบื้องต้น ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ วัดเขาอิติสุขโต ถนนหัวหิน-หนองพลับ มีเนื้อที่ 22 ไร่เศษซึ่งทางวัดเป็นผู้มอบให้สร้างศูนย์ช่วยเหลือสุนัขเร่ร่อนบริเวณหัวหินซึ่งมีอยู่จำนวนมาก อันเนื่องมาจากการถูกทอดทิ้ง รวมถึงการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้บริเวณหัวหินโดยเฉพาะชายหาดและแหล่งชุมชนมีจำนวนมาก โดยเรื่องราวของ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงซึ่งพระองค์ก็นำมาจากวัดเช่นกัน ทำให้มีการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึกโดยเฉพาะเสื้อนั้นขายดีมากทำให้มีรายได้มาก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ พระองค์ยังทรงเห็นว่ายังมีสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากตามท้องถนน ขาดการดูแลเอาใจใส่ ป้องกันโรค และการคุมกำเนิด

โดยจุดประสงค์การสร้างศูนย์แห่งนี้นั้น คือการช่วยเหลือสุนัขจรจัด ฟิ้นฟูสุขภาพสุนัข ดูแลรักษา ฉีดวัคซีน ทำหมัน ซึ่งภายในศูนย์กว่าพันชีวิตให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีบ้านที่ปลอดภัยให้พักพิง ซึ่งภายในศูนย์มีการคัดสุนัขที่ป่วยออกรักษาจนแข็งแรง และสุนัขที่แข็งแรงสุขภาพดีจะเก็บเลือดเพื่อนำไปธนาคารเลือดสุนัข ช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นที่ต้องการเลือด นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนรับสุนัขที่แข็งแรงปลอดโรครับอุปการะไปเลี้ยงด้วย และยังรณรงค์การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและส่งเสริมการดูแลสัตว์ตลอดมาตามพระราชประสงค์ที่จะสร้างโครงการต้นแบบให้ท้องถิ่นต่างๆ แก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจรจัดเท่านั้น แต่เป็นสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่าน เป็นการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ด้วยวิธีการเรียบง่าย ทำได้น้อยแต่ได้มาก ซึ่งภายในศูนย์นั้นมีการอบรม ฝึกสุนัขต่างๆแบบครบวงจร ไม่ว่าเป็นการฝึกว่ายน้ำ ปรับพฤติกรรม และดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสุนัข