สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ต้องบอกว่าดอยอินทนนท์นั้นเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ที่สวยงามและพืชผักเมืองหนาวต่างๆซึ่งเป็นงานหลักของชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาบนพื้นที่ที่แถบไม่มีป่าไม้ และเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นพืชเสพติดที่ผิดกฏหมาย แน่นอนว่าพื้นที่แห่งนี้เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตรถึงปัญหาต่างๆในระยะยาว พระองค์จึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการตามแนวพระราชดำริขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ดอยอินทนนท์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดลองการปลูกพรรณไม้ ดอกไม้เมืองหนาว และผักต่างๆ รวมถึงผลไม้เมืองหนาวต่างๆ เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงชีพและไม่ต้องปลูกฝิ่น ทั้งยังอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยอินทนนท์ สถานีเกษตรที่ทดลองการปลูกผัก ทำเกษตรบนที่สูงและการส่งเสริมอาชีพของชาวเขาบนยอดดอย ภายในประกอบด้วยแปลงผักปลอดสารพิษต่างๆ แปลงสาธิตของดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามซึ่งสามารถนำมาปลูกได้ในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรทั้งพืชผักอินทรีย์  ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขตร้อน กาแฟ พืชไร่ และดอกไม้แห้งต่างๆ รวมถึงมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ เมล็ดกาแฟต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อฝากกลับบ้านอีกด้วย โครงการพระราชดำริสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นโครงการที่ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ รวมถึงยังช่วยให้พื้นที่ของดอยอินทนนท์อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน