นมวัว รายได้เลี้ยงชีพเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

   นมวัวนั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์ เราจะเห็นผลิตภัณฑ์จากนมวัวมากมายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ดังนั้นนมวัวจึงเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่าย และสะดวก แต่ถ้าหากเป็นสมัยก่อนนั้น นมวัว เป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่คุ้นเคยกันนัก ซึ่งนมวัวไม่เป็นที่แพร่หลาย และนิยมในกลุ่มผู้ที่มีฐานะดีเท่านั้น อีกทั้งในสมัยก่อนนั้นอาชีพการเลี้ยงโคนมยังเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยเท่าใดนัก ในช่วงปี พ.ศ. 2503 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลา  6 เดือน ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดสงครามเย็น ประเทศไทยจำเป็นต้องสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับเสรีประเทศ ซึ่งระหว่างที่พระองค์เสด็จประพาสในยุโรปนั้นได้ทรงศึกษาและนำความรู้จากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย

ในยุคนั้นประเทศไทยประสบปัญหาในการเกษตรอย่างมากรวมถึง พื้นที่ป่าก็หดหายไปจำนวนมากจากการทำไร่เลื่อนลอย เมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ก และทอดพระเนตรการทำฟาร์มโคนม ซึ่งมีการผลิตนมวัวสดๆมาใช้เป็นอาชีพของคนในประเทศ รวมถึงนมวัวนั้นมีประโยชน์มากมาย ท่านทรงเห็นว่ากิจการการเลี้ยงโคนมนั้นเป็นอาชีพที่มั่นคงและช่วยให้คนไทยมีนมไว้ดื่มกินด้วย และเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนอีกด้วย ในสมัยนั้นนมวัวในไทยยังไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก ประชาชนรู้จักเพียงนมข้นหวาน ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพมากและไม่เหมาะสมกับเด็ก ด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่าน จึงก่อกำเนิด ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ขึ้นในปีถัดมาซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลเดนมาร์ก ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างโรงโคนมภายในสวนจิตรดาในเขตพระราชฐานขึ้น เพื่อใช้ในการทดลองและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ข้าราชการภายใน รวมถึงการปลูกหญ้าที่ใช้เป็นอาหารของวัวเพื่อนำไปใช้กับเกษตรกรในการเลี้ยงโคนม และปรับปรุงสายพันธุ์วัวให้เข้ากับอากาศในประเทศไทย การตั้งโรงโคนมนั้นเพื่อส่งเสริมการดื่มนมวัวในสมัยนั้น ซึ่งหลังจากที่ฟาร์มโคนมกำเนิดขึ้น ก็มีการจำหน่ายนมวัดชนิดกล่องในราคาถูก ซึ่งทำให้คนไทยเริ่มหันมาบริโภคนมวัวเพิ่มขึ้น ทำให้การเลี้ยงโคนมกลายเป็นทางเลือกใหม่ทางการเกษตรของคนไทย และในปี พ.ศ. 2509 ได้ทรงก่อตั้งโรงนมผงสวนดุสิตขึ้น ซึ่งเป็นโรงงานผลิตนมผงแห่งแรกของไทย เพื่อนำนมวัวมาแปรรูปเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชน หลังจากนั้นก็มีการก่อตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมอัดเม็ด เนยแข็ง นมยูเอชที นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทำให้เรามีนมสดดื่มให้เลือกจำนวนมาก